Dr.Claudio Bernardi | Kirurgu Italian

Dr.Claudio Bernardi | Kirurgu Italian

Kirurg plastik dhe estetik

Aktualisht një nga profesionistët më të njohur dhe të kualifikuar në kirurgjinë plastike, estetike rikonstruktive në Itali dhe në shkallë ndërkombëtare, Dr.Claudio Bernardi është anëtar i shoqërive të ndryshme si : Anëtar themelues i 'Shoqërisë Ndërkombëtare të Kirurgjisë Implantoprotike' dhe Koordinator Kombëtar i Qendrës së Studimit dhe Kërkimit Anëtar Nderi i Shoqatës Italiane të Kirurgjisë. Anëtar i Shoqërisë Italiane të Kirurgjisë Plastike. Sekretar i Shoqatës së Kirurgëve Plastikë të Italisë Qendrore. ISAPS 'anëtar i plotë'' i Shoqërisë Ndërkombëtare e Kirurgjisë Plastike Estetike. Anëtar i Shoqatës Italiane të Dermatologjisë Klinike dhe Korrektuese SIDEC. Anëtar i Shoqatës Italiane të Kirurgëve Plastike Estetike AICPE.

Rezervoni një takim