Pagesa me keste 0% komision

Mundësi pagese me këste me 0% komision

Mund të paguani me keste nese jeni ne nje marredhenie pune prej me shume se 6 muaj ne Shqiperi dhe pagen ta merrni ne banke. Persa i perket pagesave me keste, behet fjale per nje kredi shume te favorshme me Union Bank.

INTERESI eshte 0%, per vitin e pare (DERMO LIFE e paguan per ju).
Kredia mundësohet deri në 100% të vleftës totale të operacionit.
Kohëzgjatja e kredisë nga 6 - 48 muaj, duke perfshire edhe mundësinë e mbylljes së saj para afatit te caktuar.

Mundësi pagese me këste me 0% komision